Strekktider : Klubb kort - D15

Se også oversikt , ferdige kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Sandstad,Hanne - Freidig - 22.14 1 2.44+0.00# 1 3.03+0.07# 2 1.54+0.00# 1 3.14+0.00# 1 2.48+0.00# 1 4.01+0.00# 1 2.44+0.00# 1 5.47+0.00# 1 7.41+0.00# 1 10.55+0.00# 1 13.43+0.00# 1 17.44+0.00# 1 7 2.20+0.00# 1 2.10+0.00# 1 20.04+0.00# 1 22.14+0.00# 1
3 Madslien,Valborg - Freidig - 27.09 1 3.34+0.50# 3 2.56+0.00# 1 2.38+0.44# 4 3.51+0.37# 2 2.51+0.03# 2 5.16+1.15# 2 3.34+0.50# 3 6.30+0.43# 3 9.08+1.27# 2 12.59+2.04# 2 15.50+2.07# 2 21.06+3.22# 2 7 2.44+0.24# 2 3.19+1.09# 4 23.50+3.46# 2 27.09+4.55# 2
5 Lynum,Margot - Freidig - 32.35 1 5.11+2.27# 6 5.13+2.17# 6 2.11+0.17# 2 4.09+0.55# 3 2.52+0.04# 3 5.41+1.40# 3 5.11+2.27# 6 10.24+4.37# 6 12.35+4.54# 6 16.44+5.49# 5 19.36+5.53# 3 25.17+7.33# 3 7 3.55+1.35# 6 3.23+1.13# 5 29.12+9.08# 3 32.35 +10m# 3
6 Falck,Elisabeth - Freidig - 33.24 1 4.28+1.44# 5 5.42+2.46# 7 2.23+0.29# 3 4.21+1.07# 4 4.32+1.44# 5 5.58+1.57# 4 4.28+1.44# 5 10.10+4.23# 5 12.33+4.52# 5 16.54+5.59# 6 21.26+7.43# 5 27.24+9.40# 5 7 3.07+0.47# 3 2.53+0.43# 2 30.31 +10m# 5 33.24 +11m# 4
7 Kvittem,Marit - Freidig - 33.25 1 3.14+0.30# 2 3.09+0.13# 3 4.32+2.38# 8 4.58+1.44# 6 4.20+1.32# 4 6.10+2.09# 5 3.14+0.30# 2 6.23+0.36# 2 10.55+3.14# 4 15.53+4.58# 4 20.13+6.30# 4 26.23+8.39# 4 7 4.00+1.40# 7 3.02+0.52# 3 30.23 +10m# 4 33.25 +11m# 5
8 Videm,Sigrid - Freidig - 36.02 1 4.24+1.40# 4 3.28+0.32# 4 2.45+0.51# 5 4.54+1.40# 5 6.43+3.55# 6 6.19+2.18# 6 4.24+1.40# 4 7.52+2.05# 4 10.37+2.56# 3 15.31+4.36# 3 22.14+8.31# 6 28.33 +11m# 6 7 3.48+1.28# 5 3.41+1.31# 6 32.21 +12m# 6 36.02 +14m# 6
9 Einum,Kirsti - Freidig - 52.11 1 6.16+3.32# 7 4.49+1.53# 5 4.23+2.29# 7 5.51+2.37# 7 11.29+8.41# 8 10.16+6.15# 8 6.16+3.32# 7 11.05+5.18# 7 15.28+7.47# 7 21.19 +10m# 7 32.48 +19m# 7 43.04 +25m# 7 7 5.20+3.00# 8 3.47+1.37# 7 48.24 +28m# 7 52.11 +30m# 7
10 Hynne,Sigrid - Freidig - 56.26 1 9.24+6.40# 8 7.52+4.56# 8 3.35+1.41# 6 6.32+3.18# 8 10.26+7.38# 7 9.04+5.03# 7 9.24+6.40# 8 17.16 +11m# 8 20.51 +13m# 8 27.23 +16m# 8 37.49 +24m# 8 46.53 +29m# 8 7 3.30+1.10# 4 6.03+3.53# 8 50.23 +30m# 8 56.26 +34m# 8
Blått - best i strekk, rødt - leder.