Løype-oversikt

Tabellen viser antall løpere for hver klasse i hver løype/cource.
Trykk på løype/cource.

cource A4 C25 D1012 D135 D15 DH1316 H1012 H135 H15 NOCLAS NOPEN
                    3  
1         9     9 16    
2         9       16    
3         8     9      
4         9     9 16    
5       5              
6       5   12          
7       5              
8                 8    
9                 8    
10                 8    
11                 8    
12           12          
13           12          
14     5       5        
15 14                    
16   6                  

Last Updated on 28.05.00
By go