2008-06-27 - O-ringen SÀlen. Boende.
endre
Informasjon vedrørende boende og fordeling av leiligheter og hytter på O-ringen i Sälen 21-25/7.
Lenker til Stötens hjemmeside
Info om hytter
Boendefordeling

Som ni fått beskjed om tidligere, så har Freidig fått plass i Stöten. Ca. 3 mil nord for Lindvallen hvor centralorten for O-ringen skal være.

Per idag er vi 74 personer som skal bo sammen. De fleste fra Freidig, men noen fra Tynset, Selbu og Levanger.

Vi har fått tildelt 6 leiligheter a' 10 personer og 8 hytter a' 4 personer. Utfra familier, størrelse på familier og at det skal bli ok boendeforhold for alle har vi (Johan, Sturla og Mona) gjort et forslag til fordeling som er vist i vedlagt excelark. Håper at alle synes at fordelingen er akseptabel. I bokning til O-ringen hadde vi ønsket å få hytter med 6 senger. Dette var ikke noe de hadde forpliktet seg til å imøtekomme oss med, uten var et ønske fra oss.

Vi har tilgang til leiligheter/hytter fra lørdag 19/7 kl. 10 tom lørdag 26/7 kl. 14.

Vi har også diskutert hvordan kostnaden skal fordeles og foreslår at den blir fordelt likt for alle 74.
Pris per person blir da 517:- for hele uken.

Betaling til Freidig SPK, Orientering, så raskt som mulig. Kontonr. 4240.61.80322. Merk betalingen med O-ringen 2008 + familie eller navn.
Jeg forutsetter at alle skal være med, men skulle det være noen som trekker seg pga boende eller pris, så gi beskjed snarest.

Legger også ved den informasjonen vi fått vedrørende hva som finnes i leiligheter/hytter og hvor Stöten ligger i forhold til Sälen og Lindvallen.

Lenker til Stötens hjemmeside er: http://www.stoten.se/

Leiligheter med planløsning: http://www.stoten.se/Varglyans_Vaningar.asp

Hytter med planløsning: http://www.stoten.se/Varglyans_Lyor.asp

mvh Johan Ivarsson