Dugnaden for Freidig-medlemmer

Parkeringsdugnad vinter 2021
Til årets parkeringsdugnad har Freidig fått tildelt Litj-Gråkallen P-plass ovenfor Skistua. Påmelding i skjemaet nedenfor. Nederst i tabellen er det summert opp antall påmeldte vakter for hver vakt, sjekk at det ikke allerede er to oppsatt på vakt når du melder deg på.

- Alle som står vakt må være fylt 18 år
- Vi ønsker først og fremst aktive medlemmer over 18 år, og foreldre til de under 18 til å melde seg.
- Vi skal stå to vakter til enhver tid mellom 0900-1500.
- Vi setter opp to 3-timers skift om dagen, første fra 0900-1200 og andre fra 1200-1500
- Sørg for å lese gjennom reglementet før dugnaden. Dette vil bli distribuert på Facebook og på hjemmesiden i forkant av første dugnadshelg.

Praktisk informasjon:
- Det blir kun betaling via Vipps og ingen billetter å dele ut.
- Vester og plakater må overleveres fra siste vakt lørdag til første vakt søndag, dette må vaktene på en helg selv koordinere. Etter endt vakt søndag er det fint hvis det kan overleveres til neste vaktlag evt. dugnadsansvarlig.
- Hovedoppgaven til parkeringsvaktene er å henvise til betaling på Vipps, ha overblikk over parkeringa samt være et hyggelig fjes å møte for de som skal ut på tur :)

- Klikk på navnet ditt for å melde deg på eller av.
- Står du ikke i listen, så registrer deg selv.
- Skal du være dugnadsleder, før første registrering klikk her.
- Her har du et sprettoppvindu med en utskriftsvennlig oversikt sortert på person.
- Her har du et sprettoppvindu med en utskriftsvennlig oversikt sortert på dato.
- Administratorer kan administrere dugnaden.
- Dugnadsledere står først i listen. Lederansvar er markert med grønt og "S".
- Status på linjen nederst i tabellen: fulltegnet, overbooket.
- Problemer med påmelding? Kontakt     helge@ru-stad.name     (924 42 103)

         
                          
Dato02 jan02 jan03 jan03 jan16 jan16 jan17 jan17 jan30 jan30 jan31 jan31 jan13 feb13 feb14 feb14 feb27 feb27 feb28 feb28 feb13 mar13 mar14 mar14 mar 
Ukedaglørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsøn 
Klokkeslett09:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:00 
Varighet3:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:003:00 
Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albinson , Marit            X           1 
Angell-Petersen, Mari                     X  1 
Arnesen, Heidi                 X      1 
Bouhallier, Stephanie                 X      1 
Coudert, Terence                  X     1 
Dalsaune , Nina                       X1 
Eidsmo, Gro                   X    1 
Eidsmo, Mats           X            1 
Eikrem, Simon Lund X                      1 
Elden, Trond Einar              X          1 
Fiskum, Jørgen      X                 1 
Gjestvang, Guro       X                1 
Gjestvang, MartaX                       1 
Grønvik, Torunn                       X1 
Hagelid, Frøy            X           1 
Holstad, Håkon         X              1 
Holstad, Jon          X             1 
Holt, Mattis  X                     1 
Holt, Mikkel  X                     1 
Holte , Vibeke Falck X                       1 
Ivarsson, Johan              X         1 
Jonas , Grønli                     X  1 
Kittilsen, Pål               X        1 
Kittilsen, Vegard           X            1 
Dato02 jan02 jan03 jan03 jan16 jan16 jan17 jan17 jan30 jan30 jan31 jan31 jan13 feb13 feb14 feb14 feb27 feb27 feb28 feb28 feb13 mar13 mar14 mar14 mar 
Ukedaglørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsønlørlørsønsøn 
Klokkeslett09:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:0009:0012:00 
Knudsen , Knut Arild         X               1 
Kolovský, František                      X 1 
Kolstad, Jo Even   X                    1 
Kolstad, Svein Terje   X                    1 
Lynum, Margot                   X    1 
Malmring , Olle X                      1 
Modalsli, Ellen                  X     1 
Nissen, Ingrid                      X 1 
Nolte, Mette Resell      X                 1 
Olsen, Eivind    X                   1 
Owren, Grete Berge     X                  1 
Owren, Lars          X             1 
Raanes, Bjørn-Arve                    X   1 
Reinertsen, Ingerid     X                  1 
Rustad, Helge, 92442103                        0 
Sandstad, Lars              X         1 
Snøfugl, Ingvil             X          1 
Storhov, Simen Spets         X              1 
Storli, Einar       X                1 
Svendsen, Grace/Harald                X       1 
Sylte, Andreas        X               1 
Sæther, Oddbjørn                    X   1 
Tegdan, Jørgen    X                   1 
Vegard , Grønli               X        1 
Wik, Tina Strømdal                        0 
[49] SUM påmeldinger22222222222222221222222247 
Antall som kreves22222222222222222222222248