Dugnaden for Freidig-medlemmer

Administrasjon av dugnader

   Navn 
TEST påmeldingssystem 
O-avd stol&bord i Nidarøhallen julen 2003 
O-avd stol&bord i Nidarøhallen julen 2004 
O-avd stol&bord i Nidarøhallen julen 2005 
O-avd stol&bord i Nidarøhallen julen 2006 
MannKone-stafetten 2007 
O-avd stol&bord i Nidarøhallen julen 2007 
TEST - Snømåking på Fjellseterstua 
Konemannstafesten 2008 
O-avd stol & bord i Nidarøhallen 2008 
O-avd stol & bord i Nidarøhallen 2009 
Bord & stol 2010 
Bord og stol 2011 
Bord og stol 2012 
Arrangørpåmelding Freidig 2013 
Bord og stol 2013 
Bord og stol 2014 
Bord og stol 2015 
Bord og stol våren 2016 
Bord og stol høsten 2016 
Bord- og stoldugnad i Trondheim Spektrum 2017  
Parkeringsdugnad vinter 2020 
Parkeringsdugnad vinter 2021 
Mann & Kone-stafetten 2009 
Arrangørpåmelding Freidig 2014 
Ny dugnad (krever superbrukerpassord) 
Vanlig brukergrensesnitt.