Jaktprøven 19.09.2010

Resultatliste

Mellomtider Antall
28
324
420
531
618
78