Tambarskjelven



Strekktider per klasse
B Direkte
D10-12
D10-12N
D13-14
D17
D35
D50
D65
H10-12
H13-14
H15-16
H17
H35
H50
H65
N-┼pen
C direkte

04.06.05 17:13:59 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh°rer: FREIDIG