Det er kanskje en godt bevart hemmelighet, men Freidig-kalenderen finnes på ICAL-format. Det betyr at den kan importeres i andre kalendere for eksempel på mobiltelefoner og PC-er og vises sammen med dine øvrige avtaler. Helge har laget en oppskrift for Outlook og en for Android uten Outlook. Framgangsmåten er liknende for andre kalenderprogrammer. Ta kontakt med Olav Kvittem eller Helge Rustad om du lurer på noe. Kalenderens adresse er http://freidig.idrett.no/o/php/kalender_ical.php.

Oppskrift for Outlook

Oppskrift for Android
Android-telefoner (som ikke bruker Outlook) er vanligvis knyttet opp mot en Google kalender (http://calendar.google.com). Åpne denne på PC. I venstre meny finner du «Andre kalendere». Velg submeny «Legg til via nettadresse» og legg inn adressen http://freidig.idrett.no/o/php/kalender_ical.php Google vil oppdatere kalenderen til Freidig en gang i døgnet. Du vil da finne Freidig-aktivitetene i Androids standarkalendre og programmer som bruker denne.