Adresse:
Sportsklubben Freidig, O-avdelingen
Postboks 4642, Valentinlyst 7451  Trondheim.
Email: orientering[+]freidig.idrett.no – (bytt[+] med @)

Kontonummer:  4240 61 80322

Organisasjonsnummer: 937 450 761  (Sportsklubben Freidig)


Ønsker du å melde deg inn i Freidig Orientering?

Innmelding i Freidig Orientering gjøres gjennom innmeldingsskjema på hovedklubbens hjemmeside . Når man huker av for «Aktiv» nederst i skjema får man mulighet til å velge hvilket lag i Freidig man vil melde seg inn i. Her er Orientering helt nederst i listen.