Adresse:
Sportsklubben Freidig, O-avdelingen
Postboks 4642, Valentinlyst 7451  Trondheim.
Email: orientering[+]freidig.idrett.no – (bytt[+] med @)

Kontonummer:  4240 61 80322

Organisasjonsnummer: 937 450 761  (Sportsklubben Freidig)


Ønsker du å melde deg inn i Freidig Orientering?

Da kontakter du O-gruppas leder, via mailadressen orientering[+]freidig.idrett.no – (bytt[+] med @)

Du må oppgi
– hva slags medlemskap du ønsker (enkelt eller familie)
– fullt navn
– fødselsdato
– adresse
– telefonnummer
– gjerne en mailadresse
– gjerne brikkenummer dersom du har EKT-brikke
– navn på eventuell familie som allerede er medlem (dersom nytt medlem skal inngå i familiemedlemskap)