Generelt

Freidig Orientering tilbyr et godt sportslig og sosialt opplegg til barn, ungdom, juniorer og voksne. Freidig har et åpent og inkluderende klubbmiljø for alle aldersgrupper. Vi utvikler løpere til å nå sine mål samtidig som de har det gøy sammen.

Sportslig utvalg 2018

Sportslig utvalg består i 2018 av:

Tomas Eidsmo (leder)
Hanne Sandstad (leder for Team RETT-I, 17+)
Heidi Arnesen (leder for ungdom, 13-16)
Randi Lillealtern (leder for rekrutt, 8-12)

Stafetter 2018 – uttakskriterier Freidig junior og senior

Uttakskomite (UK) junior og senior: Vegard Grønli og Johan Ivarsson

Generelle uttakskriterier:

  • Der ikke annet framgår setter UK opp toppede lag. UK sin oppgave er å ta ut det laget man vurderer kommer til å gjøre det beste resultatet i hver stafett.
  • Skjønn benyttes dersom det er nødvendig. Til noen av stafettene har det vært vanskelig å finne egnede uttaksløp der vi tror at mange vil løpe. Her vil oppsatte løp sammen med tidligere løp inkl. stafetter gjelde som uttaksgrunnlag.
  • Utøvere skal melde fra til UK så fort som mulig dersom de blir syke eller skadet slik at de ikke kan stille i den stafetten de er tatt ut til.
  • Utøverne skal også gi UK beskjed dersom de er forhindret fra å delta eller de er syke / skadet under uttaksløpene.
  • Dersom ikke annet er angitt velger utøverne selv hvilken klasse de ønsker å løpe i på uttaksløpene.


Uttaksløp

28-29/4 10mila (uttak 23/4)
– 21/4 Vårsleppet Bjugn. Alle interesserte løpere til 10-mila løper HD19. Ungdomsløpere
løper i ungdomsklasser.
– Skjønn fra vårens løp frem til og med 23/4
Til 10-mila er det påmeldt tre herrelag og to damelag. Andre- og tredjelaget for herrene settes opp som jevne lag
Ungdomsløpere er kun aktuell for å fylle opp andrelaget i herre- og damestafetten.
Alle løpene ovenfor gjelder som uttaksløp. UK gjør en totalvurdering og tar ut lag etter dette.

26/5 Freidigstafetten (uttak 23/5)
– Vårens løp i april
– 6/5 Vårløpet, Stjørdal

27/5 NM sprint stafett, Sandnes (uttak 26/5 etter NM sprint individuelt)
– 12/5 KM sprint, Frol IL
– 26/5 NM sprint, Stavanger

16-17/6 Jukola (Uttak mandag 4/6)
– 20/5 Norgescup jr. lang Kongsberg
– 21/5 Norgescup jr. mellom Kongsberg
– Skjønn fra vårens løp inkl. 10-mila

11-12/8 Night-Hawk
Stafett ikke på Freidigs løpsprogram. Interesserte løpere koordinerer selv opplegg.

26/8 MNM stafett, Oppdal, Freidig (Uttak 25/8 etter MNM lang)
– 25/8 MNM lang Oppdal, Freidig
– Skjønn fra vårens løp inkl. stafetter

2/9 KM stafett, OL Trollelg (Uttak 1/9 etter KM lang)
– 25/8 MNM lang Oppdal, Freidig
– 1/9 KM lang Sør-Trøndelag, Byåsen IL

16/9 NM stafett, Vegårshei IL (Uttak 10/9)
– 25/8 MNM lang Oppdal, Freidig
– 1/9 KM lang Sør-Trøndelag, Byåsen IL
– 8/9 Tour de Trondheim mellom, NTNUI

23/9 NM stafett junior, Sandefjord OK (Uttak 17/9)
– 13/9 NM lang, Vegårshei IL
– 15/9 NM mellom, Vegårshei IL

23/9 Jaktprøven, Trondheim (Uttak 20/9)
Dette er en stafett med høy sosial profil hvor det åpnes for familielag eller andre selvkomponerte lag.
Resten av lagene settes opp av UK.