Styre for Freidig Orientering 2022

Rolle Navn Mailadresse Telefon
Leder Mette Resell Nolte
Kasserer Elvira Marie Bergheim elvira.marie.bergheim[+]gmail.com
Sportslig utvalg Jørgen Fiskum jorgefisk[+]gmail.com
Teknisk utvalg
Kartutvalg Tore Angell-Petersen toreangell[+]gmail.com 982 53 854
Miljøutvalg Trude Forsbak trude.forsbak[+]powel.no
Økonomiutvalg Marta Gjestvang martagjestvang[+]gmail.com
Turorientering Simon Lund Eikrem Simon.eikrem[+]trondheim.kommune.no

 

Oversikt alle tillitsvalgte og utvalgsmedlemmer

Utvalg Rolle Navn Mailadresse Telefon
Styre Leder Mette Resell Nolte
Sportslig Leder Jørgen Fiskum jorgefisk[+]gmail.com
Sportslig Leder Team RETT-I
Sportslig Leder Ungdom
Sportslig Leder Rekrutt Marit Albinsson
Teknisk Leder
Teknisk Medlem Helge Rustad
Teknisk Medlem Olav Kvittem
Teknisk Medlem Pål Kittilsen
Teknisk Arrangementskoordinator Jon Holstad
Teknisk Materialforvalter

 

Link til tidligere oversikt