Freidig har sitt arrangementsutstyr lagret på følgende steder

– EKT postenheter og postskjermer til konkurransebruk og trening ungdom/rekrutt er lagret i bua på Fjellsetra
– EKT tidtakingsutstyr er lagret hos Helge Rustad
– Strømaggregat og bensinkanne er lagret hos Andreas Sylte
– Klubbtelt (3) og Freidig vimpler er i sesongen hos teltansvarlige (se teltlisten), utenom sesong hos Heidi Meyer Midtun
– Vårt øvrige arrangementsutstyr er lagret i bua ved Fjellseterhytta (NB! kodelås – ta kontakt hvis du trenger koden)
– Rekruttgruppa har i tillegg EKT og postutstyr lagret i bua ved BSK hytta

Henvendelser angående lån/leie av utstyr fra Freidig kan rettes til Mattis Holt (mattisholt@gmail.com, 95405037)

Instruks for lån av Freidigs EKT postutstyr til arrangementer

  1. Lager for Freidigs Emit-enheter og bukker er i bua på Fjellsetra. Det jobbes med å finne alternativ lagring, men dette er ikke på plass.
  2. Før du skal låne enheter (gjelder ikke til bruk i treningsgruppene), ta kontakt med Mattis Holt for å høre status og planlagte begivenheter framover.
  3. Bua er låst med kodelås, ta kontakt med Mattis eller andre i styret hvis du ikke kjenner koden!
  4. Hvis du oppdager feil/skader/løse deler på noen av enhetene, reparer helst selv eller gi beskjed til Mattis Holt.

Oversikt over våre EKT enheter finner du her.

Instruks rekruttgruppas EKT utstyr

  • Utstyret er lagret i bua ved BSK hytta
  • Utstyret er reservert for bruk av rekruttgruppa
  • For bruk utenom trening, ta kontakt med Marit Albinson (rekrutt.freidig@gmail.com, se nærmere info i filen som viser oversikten over postenhetene) for å avtale utlån. Utstyret skal leveres tilbake igjen med en gang avtalt bruk er ferdig.
  • Oversikt over våre EKT enheter finner du her.

 

Øvrig EKT-utstyr

Øvrig EKT-utstyr som startklokke, RTR3, printer, ekstra papirruller til MTR/RTR, backuplapper, korte skjøteledninger, noen brikker for salg/utlån mm oppbevares hos Helge Rustad.

Bua på Fjellsetra er låst med kodelås. Ta kontakt med en i Styret eller Teknisk utvalg hvis du trenger koden til låsen.
Nøkkelen til selve Fjellseter-hytta er hos leder (Stig Berge) samt hos representanter for Teknisk utvalg, Sportslig utvalg og Tur-o – utvalget.

Tekniske dokumenter om EKT mm.

Våre arrangement (oversikt og linker til bemanning)