Innbydelse til Tordenskioldløpet 2017


Tid og sted Tirsdag 9.mai 2017 kl. 19.00, Autronicahallen, Håkon VII.'s gate 4, Lade, Trondheim    Kartlink
Klasser og løyper Herre- og dameklasser i følgende aldersgrupper: 10-11 (kun 5 km), 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+ (5 og 10 km)
Løypetrase Som i fjor, med forbehold om mulige endringer på grunn av byggevirksomhet: foreløpig løypekart 10 km - - - foreløpig løypekart 5 km
Løypene er målt til eksakt 5 og 10 km av Friidrettsforbundets kontrollør med godkjent kalibrert utstyr.
Mer informasjon kommer etter hvert