Tordenskioldløpet 1999

En joggeopplevelse

Dette er det 20. Tordenskioldløpet - Vi inviterer mosjonister, joggere, løpere, koffertløpere - gammel og ung :
- Tordenskioldløpet er delt inn i flere klasser og har plass for alle som tar utfordringen.
Derfor kan hele familien bli med - ut fra hver enkelts forutsetninger. Legg også merke til vår verveaksjon ! Målet er at flest mulig trøndere beveger seg med i joggefesten på Lade.
  • 10 km mosjonsløp med tidtaking
  • 4 km mosjonsløp
  • 1 km for barna - Tordenskioldrekrutten
Tid og sted
Tirsdag 11.mai, kl 19.00 - på Lade idrettsanlegg, Trondheim.
Startkontingent
Kr. 120,- for 10 km, kr. 60,- for 5km. Familekontingent: rett linje kr. 240,- + kr. 20,- per familiedeltager
Påmelding
Påmelding 10 km skjer med giro utlagt hos Addresseavisens ekspedisjon eller i sportsforretningene.
Påmelding 10 km skjer hos G-Sport Lefstad eller på Lade idrettsanlegg inntil 1/2 timer før start.
Påmelding per post må være poststemplet senest 4.mai og påmelding til G-sport Lefstad innen lørdag 8. mai.
Tordenskioldrekrutten
Et tilbud for alle barn som vil gå eller jogge ca. 1000 meter inne på idrettsanlegget. Ingen startkontingent. Rekruttdiplomer til alle. Ingen tidtaking. Påmelding ved start. Løpet foregår mellom kl. 18 - 19.
Joggebein
Premiering 10km
  • Tordenskioldstatuen er evigvarende og får vinnerens navn inngravert. Den står hos G-SPORT Lefstad.
  • Gavekort G-SPORT Lefstad : kr.1000, kr. 500,- og kr. 200,-
  • Tordenskioldkrystallen og G-SPORT/NIKE premier deles ut til 1/4 av deltagerne.
  • Torenskioldmedaljen : Bronse, sølv, gull for fullført 3., 5. eller 7. Tordenskioldløp. Også 10, 15 og 20 års medalje. Løpets vandrepremie tildeles etter nærmere regler.
Premiering 5 km
Tordenskioldmerket til alle som fullfører. Loddtrekning av gavepremier.
Verv 2 nye deltagere og løp gratis
Vi utfordrer deg til å verve noen som ikke er tidligere registrert som deltager i Tordenskioldløpet (10 km).
  • Verv en - delta selv til halv pris.
  • Verv 2 eller flere - delta selv gratis
Vervepåmelding kun direkte til GSPORT Lefstad.
Løpstjenester
Sekretariat
I Autronicahallen, hvor også startnummer deles ut løpsdagen fra kl. 16.
Premieutdeling
Premier utdeles i Autronicahallen. Hovedpremieutdelingen skjer kl. 20.15. Det blir også demonstrasjon og salg av aktuelle sportsartikler. Utdeling av Tordenskioldmerket til deltagerne i 5 km blir rett etter løpet.
Resultatliste
Du kan få oppgitt din løpstid pr. datautskrift i Autronicahallen. Resultatliste blir tilsendt innen uke 21.
Parkering
Vennligst følg anvisningen for parkering på bedriftsarealer i området, vennligst unngå gangstier og private områder
Adresser
Tordenskioldløpet
Postboks 5340 Nardosletta
7002 Trondheim
Tlf. 73 90 07 55, man, - tor. kl. 10-14

Løypebeskrivelse 10 km

Start i Haakon VII's gt. (v. Autronica) - løpsretning østover :
Lade Alle - Haakon VII's gt. - Lade Alle - Jørgen B. Lysholms v. - Fagerheimbakken - KnutGlomsås vei - Smedstuveien - Olav Engelbrektssons Alle - Sjømannsveien - Leiv Erikssons vei - Korsvik Alle - Lade Gaard - Lade Alle - rundt Ringve museum - Haakon VII's gt.
Mål ved hovedinngang til idrettsanleggene.

Løypebeskrivelse 5 km

Start i Haakon VII's gt. (v. Autronica) balk 10 km starten - løpsretning østover :
Lade Alle - Jørgen B. Lysholms vei - Fagerheimbakken - KnutGlomsås vei - Smedstuveien - Olav Engelbrektssons Alle - Sjømannsveien - Leiv Erikssons vei - Korsvik Alle - Lade Gaard -Haakon VII's gt.
Mål ved hovedinngang til idrettsanleggene. NB! egen sluse.
løypekart