Strekktider : 4 - Løype: 4

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).