Strekktider : 3 - Løype: 3

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Sæther,Brage     - Freidig - 28.59 
   1  2.32+0.00# 1  6.38+1.41# 3  1.55+0.00# 1  5.29+0.00# 1  4.23+0.25# 2  5.58+1.18# 2 
     2.32+0.00# 1  9.10+0.49# 3 11.05+0.00# 1 16.34+0.00# 1 20.57+0.00# 1 26.55+0.28# 2 
   7  1.17+0.00# 1  0.47+0.05# 2 
    28.12+0.06# 2 28.59+0.00# 1 

 2 Owren,Grete Berge  - Freidig - 29.09 
   1  3.13+0.41# 3  5.08+0.11# 2  2.51+0.56# 3  6.37+1.08# 2  3.58+0.00# 1  4.40+0.00# 1 
     3.13+0.41# 3  8.21+0.00# 1 11.12+0.07# 3 17.49+1.15# 2 21.47+0.50# 2 26.27+0.00# 1 
   7  1.39+0.22# 2  1.03+0.21# 4 
    28.06+0.00# 1 29.09+0.10# 2 

 3 Johnsen,Cathrine   - Freidig - 50.02 
   1  3.37+1.05# 4  4.57+0.00# 1  2.34+0.39# 2 25.23+20m# 5  4.29+0.31# 3  6.29+1.49# 3 
     3.37+1.05# 4  8.34+0.13# 2 11.08+0.03# 2 36.31 +20m# 3 41.00 +20m# 3 47.29 +21m# 3 
   7  1.39+0.22# 3  0.54+0.12# 3 
    49.08 +21m# 3 50.02 +21m# 3 

 4 Sørensen,Terje Magnu - Freidig - 55.40 
   1  3.07+0.35# 2  7.14+2.17# 4  5.17+3.22# 5 24.16+19m# 4  6.30+2.32# 4  6.31+1.51# 4 
     3.07+0.35# 2 10.21+2.00# 4 15.38+4.33# 4 39.54 +23m# 4 46.24 +25m# 4 52.55 +26m# 4 
   7  2.03+0.46# 4  0.42+0.00# 1 
    54.58 +27m# 4 55.40 +27m# 4 

 5 Claringbould,Cobien - Freidig - 70.25 
   1 16.16+14m# 5  7.40+2.43# 5  4.39+2.44# 4 23.12+18m# 3  8.09+4.11# 5  7.10+2.30# 5 
    16.16 +14m# 5 23.56 +16m# 5 28.35 +18m# 5 51.47 +35m# 5 59.56 +39m# 5 67.06 +41m# 5 
   7  2.10+0.53# 5  1.09+0.27# 5 
    69.16 +41m# 5 70.25 +41m# 5 

Blått - best i strekk, rødt - leder.