Strekktider : 2 - Løype: 2

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....

 1 Ness,August Fiskum  - Freidig - 14.44 
   1  1.30+0.00# 1  1.48+0.00# 1  1.47+0.00# 1  2.01+0.00# 1  1.36+0.00# 1  3.35+0.30# 3 
     1.30+0.00# 1  3.18+0.00# 1  5.05+0.00# 1  7.06+0.00# 1  8.42+0.00# 1 12.17+0.00# 1 
   7  1.40+0.28# 3  0.47+0.00# 1 
    13.57+0.00# 1 14.44+0.00# 1 

 2 Spets Storhov,Oskar - Freidig - 18.25 
   1  2.34+1.04# 2  1.53+0.05# 2  2.59+1.12# 2  3.48+1.47# 5  1.49+0.13# 3  3.05+0.00# 1 
     2.34+1.04# 2  4.27+1.09# 2  7.26+2.21# 2 11.14+4.08# 3 13.03+4.21# 2 16.08+3.51# 2 
   7  1.30+0.18# 2  0.47+0.00# 2 
    17.38+3.41# 2 18.25+3.41# 2 

 3 Melkild,Halvor    - Freidig - 20.20 
   1  3.13+1.43# 5  3.10+1.22# 5  3.41+1.54# 5  3.10+1.09# 4  1.43+0.07# 2  3.19+0.14# 2 
     3.13+1.43# 5  6.23+3.05# 5 10.04+4.59# 5 13.14+6.08# 4 14.57+6.15# 4 18.16+5.59# 4 
   7  1.12+0.00# 1  0.52+0.05# 4 
    19.28+5.31# 3 20.20+5.36# 3 

 4 Mølnvik,Gina     - Freidig - 20.57 
   1  2.46+1.16# 4  2.12+0.24# 3  3.06+1.19# 3  2.45+0.44# 2  2.34+0.58# 5  3.44+0.39# 4 
     2.46+1.16# 4  4.58+1.40# 3  8.04+2.59# 3 10.49+3.43# 2 13.23+4.41# 3 17.07+4.50# 3 
   7  3.00+1.48# 6  0.50+0.03# 3 
    20.07+6.10# 4 20.57+6.13# 4 

 5 Sæther,Frida     - Freidig - 25.05 
   1  3.33+2.03# 6  2.57+1.09# 4  3.14+1.27# 4  4.12+2.11# 7  2.13+0.37# 4  5.28+2.23# 7 
     3.33+2.03# 6  6.30+3.12# 6  9.44+4.39# 4 13.56+6.50# 5 16.09+7.27# 5 21.37+9.20# 5 
   7  2.36+1.24# 5  0.52+0.05# 5 
    24.13 +10m# 5 25.05 +10m# 5 

 6 Videm,Inger     - Freidig - 27.54 
   1  5.06+3.36# 8  5.14+3.26# 8  4.02+2.15# 6  3.00+0.59# 3  2.35+0.59# 6  4.29+1.24# 5 
     5.06+3.36# 8 10.20+7.02# 8 14.22+9.17# 7 17.22 +10m# 7 19.57 +11m# 7 24.26 +12m# 6 
   7  2.33+1.21# 4  0.55+0.08# 6 
    26.59 +13m# 6 27.54 +13m# 6 

 7 Krogstie,Øystein   - Freidig - 33.59 
   1  3.40+2.10# 7  4.35+2.47# 7  8.21+6.34# 8  4.35+2.34# 8  3.14+1.38# 8  5.24+2.19# 6 
     3.40+2.10# 7  8.15+4.57# 7 16.36 +12m# 8 21.11 +14m# 8 24.25 +16m# 8 29.49 +18m# 7 
   7  3.02+1.50# 7  1.08+0.21# 7 
    32.51 +19m# 7 33.59 +19m# 7 

 8 Aarstein,Haakon   - Freidig - 41.29 
   1  2.41+1.11# 3  3.15+1.27# 6  5.37+3.50# 7  4.02+2.01# 6  3.04+1.28# 7 16.20+13m# 8 
     2.41+1.11# 3  5.56+2.38# 4 11.33+6.28# 6 15.35+8.29# 6 18.39+9.57# 6 34.59 +23m# 8 
   7  5.13+4.01# 8  1.17+0.30# 8 
    40.12 +26m# 8 41.29 +27m# 8 

Blått - best i strekk, rødt - leder.