Strekktider : - 6 km Gateløp

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).