Strekktider : - 4 km Gateløp

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).