Strekktider : 9 - Løype: 9

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).