Strekktider : 8 - Løype: 8

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).