Strekktider : 5 - Løype: 5

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).