Strekktider : 3 - Løype: 3

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).