Strekktider : 22 - Løype: 22

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).