Strekktider : 21 - Løype: 21

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).