Strekktider : 20 - Løype: 20

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).