Strekktider : 20 - Løype: 20

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).