Strekktider : 2 - Løype: 2

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).