Strekktider : 19 - Løype: 19

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).