Strekktider : 18 - Løype: 18

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).