Strekktider : 17 - Løype: 17

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).