Strekktider : 16 - Løype: 16

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).