Strekktider : 15 - Løype: 15

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).