Strekktider : 14 - Løype: 14

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).