Strekktider : 13 - Løype: 13

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).