Strekktider : 12 - Løype: 12

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).