Strekktider : 11 - Løype: 11

Se også oversikt , strekktidstabell , klyngebaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).