Strekktider : 1 - Løype: 1

Se også oversikt , strekktidstabell , tetbaserte kurver eller kurver med valg. (Utskrift).