Strekktider : Freidigstafetten - 8K

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Mona,Sæther - Spk Freidig - 31.20 1 5.32+0.00# 1 3.03+0.00# 1 5.06+0.00# 1 2.44+0.00# 1 4.25+0.00# 1 1.07+0.00# 1 5.32+0.00# 1 8.35+0.00# 1 13.41+0.00# 1 16.25+0.00# 1 20.50+0.00# 1 21.57+0.00# 1 7 4.26+0.29# 2 3.07+0.00# 1 1.50+0.00# 1 26.23+0.00# 1 29.30+0.00# 1 31.20+0.00# 1
2 Stina,Elfving - Byåsen Il - 36.02 1 6.15+0.43# 2 3.25+0.22# 2 6.04+0.58# 2 3.15+0.31# 2 5.16+0.51# 2 1.13+0.06# 2 6.15+0.43# 2 9.40+1.05# 2 15.44+2.03# 2 18.59+2.34# 2 24.15+3.25# 2 25.28+3.31# 2 7 3.57+0.00# 1 4.36+1.29# 2 2.01+0.11# 2 29.25+3.02# 2 34.01+4.31# 2 36.02+4.42# 2
Blått - best i strekk, rødt - leder.