Strekktider : Freidigstafetten - 6M

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Jostein,Kvakland - Spk Freidig - 33.51 1 4.22+0.00# 1 7.51+5.05# 3 5.11+1.13# 3 2.23+0.00# 1 3.27+0.00# 1 1.00+0.00# 1 4.22+0.00# 1 12.13+4.41# 3 17.24+4.22# 2 19.47+0.00# 1 23.14+0.00# 1 24.14+0.00# 1 7 3.53+1.11# 3 4.20+1.40# 4 1.24+0.02# 2 28.07+0.00# 1 32.27+0.00# 1 33.51+0.00# 1
2 Kristian,Johnsen - Byåsen Il - 35.53 1 4.46+0.24# 2 2.46+0.00# 1 5.30+1.32# 4 8.39+6.16# 3 6.16+2.49# 4 1.12+0.12# 2 4.46+0.24# 2 7.32+0.00# 1 13.02+0.00# 1 21.41+1.54# 2 27.57+4.43# 2 29.09+4.55# 2 7 2.42+0.00# 1 2.40+0.00# 1 1.22+0.00# 1 31.51+3.44# 2 34.31+2.04# 2 35.53+2.02# 2
3 Bjørn,Rustad - Spk Freidig - 49.00 1 7.19+2.57# 5 3.09+0.23# 2 7.58+4.00# 5 8.18+5.55# 2 9.57+6.30# 5 1.20+0.20# 5 7.19+2.57# 5 10.28+2.56# 2 18.26+5.24# 3 26.44+6.57# 3 36.41 +13m# 3 38.01 +14m# 3 7 4.56+2.14# 5 3.54+1.14# 2 2.09+0.47# 5 42.57 +15m# 3 46.51 +14m# 3 49.00 +15m# 3
4 Thomas,Lillevestre - Frol Il - 80.03 1 5.34+1.12# 4 37.31+35m# 4 3.58+0.00# 1 17.25+15m# 5 3.57+0.30# 3 1.15+0.15# 3 5.34+1.12# 4 43.05 +36m# 4 47.03 +34m# 4 64.28 +45m# 5 68.25 +45m# 5 69.40 +45m# 5 7 4.22+1.40# 4 4.08+1.28# 3 1.53+0.31# 4 74.02 +46m# 5 78.10 +46m# 4 80.03 +46m# 4
5 Torstein,Steinsmo - Frol Il - 81.00 1 5.28+1.06# 3 37.40+35m# 5 5.10+1.12# 2 16.07+14m# 4 3.54+0.27# 2 1.16+0.16# 4 5.28+1.06# 3 43.08 +36m# 5 48.18 +35m# 5 64.25 +45m# 4 68.19 +45m# 4 69.35 +45m# 4 7 2.51+0.09# 2 7.05+4.25# 5 1.29+0.07# 3 72.26 +44m# 4 79.31 +47m# 5 81.00 +47m# 5
Blått - best i strekk, rødt - leder.