Strekktider : Freidigstafetten - 2K

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Morset,Ingrid - Wing Ok - 31.08 1 4.39+0.00# 1 3.10+0.00# 1 5.18+0.00# 1 4.06+0.22# 2 8.08+1.03# 2 3.46+2.03# 3 4.39+0.00# 1 7.49+0.00# 1 13.07+0.00# 1 17.13+0.00# 1 25.21+0.00# 1 29.07+0.00# 1 7 2.01+0.18# 2 31.08+0.00# 1
2 Skoglund,Marit - Byåsen Il - 34.10 1 7.32+2.53# 2 6.26+3.16# 3 5.38+0.20# 2 3.44+0.00# 1 7.05+0.00# 1 1.43+0.00# 1 7.32+2.53# 2 13.58+6.09# 3 19.36+6.29# 3 23.20+6.07# 2 30.25+5.04# 2 32.08+3.01# 2 7 2.02+0.19# 3 34.10+3.02# 2
3 Tingulstad,Katharina - Spk Freidig - 38.53 1 8.46+4.07# 3 3.22+0.12# 2 6.24+1.06# 3 4.56+1.12# 3 10.39+3.34# 3 3.03+1.20# 2 8.46+4.07# 3 12.08+4.19# 2 18.32+5.25# 2 23.28+6.15# 3 34.07+8.46# 3 37.10+8.03# 3 7 1.43+0.00# 1 38.53+7.45# 3
Blått - best i strekk, rødt - leder.