Strekktider : Freidigstafetten - 10K

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr Navn         Sluttid
  strekknr strekktid+etter#plass strekktid+etter#plass ....
       sum tid +etter#plass sum tid +etter#plass ....
1 Kristin,Bøkseth - Ol Trollelg - 34.54 1 6.12+0.28# 2 3.29+0.00# 1 0.39+0.00# 1 5.00+0.37# 6 3.32+0.15# 4 3.36+0.41# 8 6.12+0.28# 2 9.41+0.00# 1 10.20+0.00# 1 15.20+0.00# 1 18.52+0.00# 1 22.28+0.00# 1 7 2.35+0.06# 2 1.54+0.34# 5 4.09+0.23# 3 2.06+0.04# 2 1.42+0.06# 4 25.03+0.00# 1 26.57+0.00# 1 31.06+0.00# 1 33.12+0.00# 1 34.54+0.00# 1
2 Hanne,Nøvik - Ntnui - 37.05 1 5.44+0.00# 1 7.24+3.55#10 1.49+1.10# 8 4.27+0.04# 2 3.31+0.14# 3 2.57+0.02# 2 5.44+0.00# 1 13.08+3.27# 6 14.57+4.37# 8 19.24+4.04# 4 22.55+4.03# 4 25.52+3.24# 3 7 2.29+0.00# 1 1.20+0.00# 1 3.46+0.00# 1 2.02+0.00# 1 1.36+0.00# 1 28.21+3.18# 3 29.41+2.44# 3 33.27+2.21# 3 35.29+2.17# 2 37.05+2.11# 2
3 Tone,Nysæter - Ntnui - 37.25 1 6.36+0.52# 4 4.08+0.39# 3 0.41+0.02# 2 4.28+0.05# 3 3.54+0.37# 6 3.34+0.39# 7 6.36+0.52# 4 10.44+1.03# 2 11.25+1.05# 2 15.53+0.33# 2 19.47+0.55# 2 23.21+0.53# 2 7 2.40+0.11# 3 1.55+0.35# 6 4.51+1.05# 8 2.56+0.54# 7 1.42+0.06# 5 26.01+0.58# 2 27.56+0.59# 2 32.47+1.41# 2 35.43+2.31# 3 37.25+2.31# 3
4 Inga Ekeberg,Schjerv - Ntnui - 38.54 1 9.49+4.05#10 3.48+0.19# 2 1.45+1.06# 7 4.34+0.11# 4 3.28+0.11# 2 3.03+0.08# 3 9.49+4.05#10 13.37+3.56# 9 15.22+5.02# 9 19.56+4.36# 7 23.24+4.32# 6 26.27+3.59# 6 7 2.45+0.16# 5 1.25+0.05# 2 4.06+0.20# 2 2.25+0.23# 4 1.46+0.10# 6 29.12+4.09# 5 30.37+3.40# 4 34.43+3.37# 4 37.08+3.56# 4 38.54+4.00# 4
5 Solveig,Angell-Peter - Spk Freidig - 39.35 1 7.54+2.10# 6 4.26+0.57# 4 0.43+0.04# 3 5.11+0.48# 7 3.56+0.39# 7 3.48+0.53#10 7.54+2.10# 6 12.20+2.39# 4 13.03+2.43# 3 18.14+2.54# 3 22.10+3.18# 3 25.58+3.30# 4 7 2.48+0.19# 6 1.52+0.32# 4 4.29+0.43# 4 2.30+0.28# 5 1.58+0.22# 8 28.46+3.43# 4 30.38+3.41# 5 35.07+4.01# 5 37.37+4.25# 5 39.35+4.41# 5
6 Åsa,Franzen - Ntnui - 41.15 1 8.32+2.48# 9 5.11+1.42# 7 3.13+2.34# 9 4.23+0.00# 1 3.17+0.00# 1 3.25+0.30# 6 8.32+2.48# 9 13.43+4.02#10 16.56+6.36#10 21.19+5.59# 9 24.36+5.44# 7 28.01+5.33# 7 7 2.42+0.13# 4 1.46+0.26# 3 4.42+0.56# 6 2.24+0.22# 3 1.40+0.04# 2 30.43+5.40# 6 32.29+5.32# 6 37.11+6.05# 6 39.35+6.23# 6 41.15+6.21# 6
7 Nina Beate,Liabakk - Byåsen Il - 44.06 1 6.15+0.31# 3 4.52+1.23# 5 3.46+3.07#10 4.42+0.19# 5 3.41+0.24# 5 2.55+0.00# 1 6.15+0.31# 3 11.07+1.26# 3 14.53+4.33# 7 19.35+4.15# 5 23.16+4.24# 5 26.11+3.43# 5 7 6.25+3.56#10 2.10+0.50# 8 4.49+1.03# 7 2.45+0.43# 6 1.46+0.10# 7 32.36+7.33# 7 34.46+7.49# 7 39.35+8.29# 7 42.20+9.08# 7 44.06+9.12# 7
8 Isa Mari,Sandstad - Frol Il - 45.08 1 7.52+2.08# 5 5.38+2.09# 9 1.16+0.37# 6 8.15+3.52#10 4.32+1.15# 8 3.21+0.26# 4 7.52+2.08# 5 13.30+3.49# 8 14.46+4.26# 6 23.01+7.41#10 27.33+8.41#10 30.54+8.26#10 7 2.55+0.26# 7 2.01+0.41# 7 4.40+0.54# 5 2.58+0.56# 8 1.40+0.04# 3 33.49+8.46# 9 35.50+8.53# 9 40.30+9.24# 8 43.28 +10m# 8 45.08 +10m# 8
9 May Toril,Moen - Ol Trollelg - 46.26 1 7.57+2.13# 8 4.55+1.26# 6 0.49+0.10# 4 6.03+1.40# 8 6.06+2.49#10 3.36+0.41# 9 7.57+2.13# 8 12.52+3.11# 5 13.41+3.21# 4 19.44+4.24# 6 25.50+6.58# 8 29.26+6.58# 8 7 3.34+1.05# 8 2.21+1.01# 9 5.49+2.03#10 3.06+1.04# 9 2.10+0.34# 9 33.00+7.57# 8 35.21+8.24# 8 41.10 +10m# 9 44.16 +11m# 9 46.26 +12m# 9
10 Kristin Ulven,Jørgen - Spk Freidig - 48.36 1 7.56+2.12# 7 5.29+2.00# 8 0.50+0.11# 5 6.29+2.06# 9 5.54+2.37# 9 3.23+0.28# 5 7.56+2.12# 7 13.25+3.44# 7 14.15+3.55# 5 20.44+5.24# 8 26.38+7.46# 9 30.01+7.33# 9 7 4.31+2.02# 9 2.38+1.18#10 5.36+1.50# 9 3.35+1.33#10 2.15+0.39#10 34.32+9.29#10 37.10 +10m#10 42.46 +12m#10 46.21 +13m#10 48.36 +14m#10
Blått - best i strekk, rødt - leder.