Dugnaden for Freidig-medlemmer

Bord- og stoldugnad i Trondheim Spektrum 2017
I forbindelse med eksamen i Trondheim Spektrum tar vi inn og setter ut stoler og bord i hall F1 og F2.
Etter eksamen (hverdager 15:30 og lørdag 14:00) rydder vi sammen bord og stoler, begynn med F1.
Etter idrettsaktivitetene om kvelden setter vi ut stoler og bord (F1 fra 22:00, F2 fra 22:30)
Antall bord varierer og er i overkant av 500. Tiden det tar vil variere litt fra dag til dag.

- Torsdag 21. desember skal hall F ryddes til kjelleren for godt.

- Hele familien kan delta når alle er store nok til å bære stoler og bord.
- Barn deltar normalt sammen med sine foresatte.
- I år er det færre dugnader er enn før, men meld på så mange som mulig. Særlig de mest aktive.
- De fleste dugnadene tar mellom 45 minutter og en time.
- Det vil være en dugnadsleder hver gang. En dugnadsperm som inneholder detaljinformasjon oppbevares hos vaktmester og hentes/leveres av dugnadsleder. Vil du være dugnadsleder huk av dette når du melder deg på. For å få oversikt over hvem som er på ditt aktuelle skift kan du sorter liste på dato.

Må du melde avbud så gå inn på nettsidene og meld deg av. Er det mindre enn 2 dager før vakta må du gi beskjed til Mari Moseid (932 43 087) hvis du ikke greier å finne en stedfordtreder.

F1 ferdig ryddet til 16:30, F2 ferdig ryddet til 16.30
NB! Lørdager: ferdig ryddet til 15:00
F1 klar til oppsetting kl 22.00 F2 klar til oppsetting kl 22.30

- Klikk på navnet ditt for å melde deg på eller av.
- Står du ikke i listen, så registrer deg selv.
- Skal du være dugnadsleder, før første registrering klikk her.
- Her har du et sprettoppvindu med en utskriftsvennlig oversikt sortert på person.
- Her har du et sprettoppvindu med en utskriftsvennlig oversikt sortert på dato.
- Administratorer kan administrere dugnaden.
- Dugnadsledere står først i listen. Lederansvar er markert med grønt og "S".
- Status på linjen nederst i tabellen: fulltegnet, overbooket.
- Problemer med påmelding? Kontakt     helge@ru-stad.name     (924 42 103)

               
DatoDe
01
De
01
De
02
De
03
De
08
De
08
De
09
De
10
De
15
De
15
De
16
De
20
De
21
 
Ukedagfrfrfrfrfrfronto 
Klokkeslett15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
 
Varighet1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
00
1:
30
 
Beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnesen, Heidi    X   S    2
Clausen, Arild H   S      S  2
Ivarsson, Johan S   S       2
Moseid, MariS           S2
Vegard, Grønli  S          1
Andreassen, Sverre     X       1
Angell-Petersen, Mari  X         X2
Aske, Gunnar            X1
Ausen, Kjersti          X  1
Bergheim , Elvira Marie            X 1
Eidsmo, Gro         X   1
Eidsmo, Mats    X     X  2
Eidsmo, Tomas         X  X2
Eikrem, Simon  X   X      2
Ekra, Vetle Grønvik             X1
Fossum, Oda Q X   X       2
Geving, Tormod Kristian  X          1
Grove, Knut X           1
Grønli, Jonas  X         X2
Halvorsen, Lars         X   1
Hermstad, Mathias            X1
Holmen, Ingunn M  X          1
Holstad, Håkon         X   1
Holstad, Jon         X  X2
DatoDe
01
De
01
De
02
De
03
De
08
De
08
De
09
De
10
De
15
De
15
De
16
De
20
De
21
 
Ukedagfrfrfrfrfrfronto 
Klokkeslett15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
 
Holt, Mattis       X   X 2
Holt, RuneX   X        2
Håvard, Eidsmo   X   X     2
Jernberg, Anders     X     X 2
Kittilsen, Vegard        X X  2
Knudsen, Kasper Sæterhaug        X    1
Knudsen, Knut Arild        X    1
Kolstad, Jo EvenX     X      2
kOLSTAD, SVEIN TERJEX            1
Kvaal, Torid X           1
Landstad, Magnus X           1
Lereim, Vilde    X      X 2
Lillealtern, Knut           XX2
Lyngen, Oscar      XX     2
Lynum, Kristian Fredrik      XX     2
Malmring, OlleX            1
Midtun, Heidi M X           1
Mikkel, HoltX   X        2
Nissen, Hans     X       1
Nissen, Matias        X   X2
Opheim, Adrian        XX   2
Opheim, Pernille  X          1
Randi, LillealternX X     X X  4
Reinertsen, Ingerid     X       1
Reitan, Dina    X X  X   3
DatoDe
01
De
01
De
02
De
03
De
08
De
08
De
09
De
10
De
15
De
15
De
16
De
20
De
21
 
Ukedagfrfrfrfrfrfronto 
Klokkeslett15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
 
resell nolte, metteX          X 2
Rune, Holt             0
Rustad, Helge        X    1
Rønning, Maj-Lis   X      X  2
Sandnes, Fredrik   X   X   X 3
Sandstad, Hanne     X     X 2
Sandstad, Lars X   XX      3
Sandstad, Malin    X   X X  3
Singsaas, Håvard   X       X 2
Skei, Leif Arne     X X     2
Spets Storhov , Simen      XX     2
Spets Storhov, Oskar       XX     2
Storhov, Jens Even    X        1
Storli, Einar      XX     2
Sylte, Andreas       X  X  2
Sylte, Maria UlsethX   X        2
Sæther, Oddbjørn   X   X     2
Sæther, Sturla             0
Sørby, Knut         X   1
Talgø-Kristiansen, Lars          X  1
Thun, Iver             X1
Ulven, Kjetil             0
Vera, Melkild  XX        X3
Wik, Per Bendik            X1
Wik, Tina Strømdal            X1
DatoDe
01
De
01
De
02
De
03
De
08
De
08
De
09
De
10
De
15
De
15
De
16
De
20
De
21
 
Ukedagfrfrfrfrfrfronto 
Klokkeslett15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
22
00
14
00
22
00
15
30
 
Willumsen , Geir      X   X   2
Østerbø, Gunnar X           1
[76] SUM påmeldinger9897910911999914122
Antall som kreves999791191191191115129