Freidig kretsløp

Freidig

12.05.05

Strekktider for H17-K

Rank
Tid
Navn
Klubb
Land
1 46:56 Mølnvik,Arvid Spkl. Freidig 03:19= 09:45= 12:30= 13:57= 22:02= 26:44= 28:30= 30:15= 34:01= 37:44= 43:20= 46:37= 46:56= 03:19= 06:26= 02:45= 01:27= 08:05= 04:42= 01:46= 01:45= 03:46= 03:43= 05:36= 03:17= 00:19= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 2 1:18:39 Heggeset,Arild Spkl. Freidig 07:03+ 17:06+ 23:30+ 25:39+ 38:54+ 46:22+ 51:21+ 57:51+ 62:42+ 68:27+ 74:04+ 78:18+ 78:39+ 07:03+ 10:03+ 06:24+ 02:09+ 13:15+ 07:28+ 04:59+ 06:30+ 04:51+ 05:45+ 05:37+ 04:14+ 00:21+ 03:44@ 03:37& 03:39@ 00:42& 05:10& 02:46& 03:13@ 04:45@ 01:05& 02:02& 00:01+ 00:57& 00:02# Best split for this class 03:19 06:26 02:45 01:27 08:05 04:42 01:46 01:45 03:46 03:43 05:36 03:17 00:19 = Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss

12.05.05 21:37:35 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: FREIDIG