Freidigstafetten 2001

Spkl. Freidig 20.05.01Resultatliste per lype/kjnn

 Kvinner Lype: 1
 Menn Lype: 1
 Kvinner Lype: 2
 Menn Lype: 2
 Kvinner Lype: 3
 Menn Lype: 3
 Kvinner Lype: 4
 Menn Lype: 4
 Kvinner Lype: 5
 Menn Lype: 5
 Kvinner Lype: 6
 Kvinner Lype: 7
 Menn Lype: 7
 Kvinner Lype: 8
 Menn Lype: 8
 Kvinner Lype: 9
 Menn Lype: 9
 Menn Lype: 10
 Menn Lype: 11
 Menn Lype: 12
 Menn Lype: 13
 Kvinner Lype: 14
 Menn Lype: 14


21.05.01 17:38:54 eTiming Version 1.3.8 Emit as