Ikke Freidigstafett i 2017 på grunn av O-festival arrangementet

Historien om Freidigstafetten