Generelt

Freidig Orientering tilbyr et godt sportslig og sosialt opplegg til barn, ungdom, juniorer og voksne. Freidig har et åpent og inkluderende klubbmiljø for alle aldersgrupper. Vi utvikler løpere til å nå sine mål samtidig som de har det gøy sammen.

Sportslig utvalg 2017

Sportslig utvalg består i 2017 av:

Tomas Eidsmo (leder)
Hanne Sandstad (leder for Team RETT-I, 17+)
Heidi Arnesen (leder for ungdom, 13-16)
Randi Lillealtern (leder for rekrutt, 8-12)

Stafetter 2017 – uttakskriterier Freidig junior og senior

Uttakskomite (UK) junior og senior: Vegard Grønli og Johan Ivarsson
Generelle uttakskriterier

Der ikke annet framgår setter UK opp toppede lag.
Skjønn benyttes dersom det er nødvendig.
Utøvere skal melde fra til UK så fort som mulig dersom de blir syke eller skadet slik at de ikke kan stille i den stafetten de er tatt ut til.
Utøverne skal også gi UK beskjed dersom de er forhindret fra å delta eller de er syke / skadet under uttaksløpene.
Dersom ikke annet er angitt velger utøverne selv hvilken klasse de ønsker å løpe i på uttaksløpene.

Uttaksløp

29-30/4 10mila (uttak 24/4)
– 31/3 Natt-NM Kristiansand OK
– 2/4 Kristiansand OK mellomdistanse
– Samling Tsjekkia: Mellomdistanse
– 22/4 Vårsleppet Bjugn. Alle interesserte løpere til 10-mila løper HD19. Ungdomsløpere løper i ungdomsklasser.
Til 10-mila er det påmeldt to herrelag og to damelag.
Ungdomsløpere er kun aktuell for å fylle opp andrelaget i herre- og damestafetten

4/6 NM sprint stafett, Hamar (uttak 3/6 etter NM sprint individuelt)
– 20/5 KM sprint, Trollelg
– 3/6 NM sprint, Hamar

17-18/6 Jukola (Uttak 5/6)
– 21/5 KM mellomdistanse, Leik IL
– 27/5 Norgescup mellom Arendal, IL Grane/Arendal O
– 28/5 Norgescup lang Arendal, IL Grane/Arendal O

4-5/8 Night-Hawk
Stafett ikke på Freidigs løpsprogram. Interesserte løpere koordinerer selv opplegg.

27/8 MNM stafett, Frol IL (Uttak 26/8 etter MNM lang)
– 26/8 MNM lang, Frol IL

3/9 KM stafett, Freidig (Uttak 2/9 etter KM lang)
– 26/8 MNM lang, Frol IL
– 2/9 KM lang Sør-Trøndelag, Melhus IL

10/9 NM stafett, Halden SK (Uttak 4/9)
– 26/8 MNM lang, Frol IL
– 2/9 KM lang Sør-Trøndelag, Melhus IL

24/9 NM stafett junior, Byåsen IL på Knyken (Uttak 18/9)
– 7/9 NM lang, Halden SK
– 9/9 NM mellom, Halden SK
– 16/9 TdT mellom, NTNUI

1/10 Jaktprøven, Trondheim (Uttak 28/9)
Dette er en stafett med høy sosial profil hvor det åpnes for familielag eller andre selvkomponerte lag.
Resten av lagene settes opp av UK.

7/10 25-manna, Stockholm (Uttak 1/10)
UK setter opp det de mener er de beste lagene.