Våren 2020 ble O-Ringen i Åre flyttet til 2022 pga korona-epedimien. Våren 2021 ble den flyttet til 2023 av samme grunn.

Freidig er en av arrangørklubbene for O-Ringen 2021 som arrangeres i Åre.

O-ringen er verdens største o-løp med 15 – 25 000 deltakere. Arrangeres for 57. gang i Åre den siste uken i juli 2021.

Det er fortsatt lang tid igjen til sommeren 2021, og de aller fleste av arrangørene vil først bli involvert juni-juli 2021 og da med størst innsats under selve O-ringen-uken. For et så stort arrangement vil det være nødvendig at noe av planleggingsarbeidet starter tidlig.
Prosjektleder for O-ringen 2021, Martin Ohlsson, har sammen med ledelsesgruppen vært aktiv i ca. 1,5 år og mange oppgaver er under arbeid. De viktigste så langt er sikring av løpsterreng og arenaer, bo-tilbud, logistikk, bemanning og oppstart karttegning og løypelegging.

O-ringen 2021 på Facebook: https://www.facebook.com/groups/183700929007530/
En nyttig kanal for å få informasjon og se hva som skjer med arrangementet.
Se også Nyhetsbrev 2021 – 2

Vi har utarbeidet et sammendrag med informasjon som ble presentert på klubbmøte i september 2019.
Informasjon fra klubbmøte

O-ringen er et meget stort arrangement og trenger mange arrangører og mye organisering. O-ringen bruker derfor et verktøy kalt Mobilizer.
Nedenstående link går til Mobilizer for O-ringen 2021. Ved registrering angir dere noen personopplysninger, kompetanse innenfor ulike områder og hva dere har lyst å jobbe med. Dere kan også angi at dere ønsker å jobbe med andre folk i egen klubb.
Kan fort føles litt overveldende og forpliktende, men som nevnt er det lenge igjen og de aller fleste vil jobbe med arrangementet først sommeren 2021.

www.oringen.se/funktionar2021

Hvis det er noe som høres spennende ut å engasjere seg i eller om dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Johan Ivarsson, 934 06 357.