Se også: Referat og årsmeldinger

Styresammensetning fra februar 2017.

Leder
Cathrine Ringstad – cathrine@ringstadweb.no – 992 03 014

Nestleder
Halvar Larsen – halvar.larsen@detnor.no – 416 01 335

Kasserer
Marie Skarsmo – mskarsmo(at)gmail.com)

Sekretær
Rune Veie – Rune.Veie@detnor.no – 991 03 336

Sportslig leder
Theodor Bondevik – theodor.bondevik@gmail.com – 458 88 825

Ansvarlig serielag
Marit Moldjord – marit.moldjord@stfk.no – 992 59 037

Ansvarlig minirundelag
Yvonne Holden – holden.yvonne@gmail.com – 977 14 649

Materialansvarlig
Sylvi Wold – sylvikristinewold@gmail.com – 410 42 281

 

Valgkomite

Vibeke Moe – vimoe@gmail.com – 982 83 982

Jorunn Reitan – jorunn.reitan@gmail.com –

Maria Skarsmo – mskarsmo@gmail.com – 980 61 479

 

Revisorer

Bruker eksterne revisorer felles for Freidig SPK

Andre verv:

Kontaktperson for politiattester: Halvor Larsen

Kontaktperson hovedstyret: Lise Løvseth

Be the first to comment.

Leave a Reply