Freidig innebandy er en avdeling i Sportsklubben Freidig som har som formål å gi barn, unge og voksne tilbud om å spille innebandy på alle nivåer fra mosjon og oppover.

Vi har treninger på lokalskolen for 1. og 2. trinn, felles for gutter og jenter. For gutter er det  fra 3. trinn fellestreninger på Blussuvoll, og fra 6. trinn (11 år) er treningene på Leangen. Jentelagene, J 8-12 år og J 13-15 år, trener på Blussuvoll. Vi har også herrelag, damelag og old girls.

Freidig innebandy drives av foreldre og spillere fra de eldste lagene.

Styret for Freidig innebandy.

Kontaktinformasjon

Kontaktpunkt i sommer:  Cathrine Ringstad <cathrine(at)ringstadweb.no> – mobil 99203014

Adresse:
INNEBANDYSTYRET, Sportsklubben Freidig
Sigurd Jorsalfarsv. 3 – Boks 4642 Valentinlyst
7451 Trondheim

Tlf: 73 90 07 55
Fax: 73 91 47 80
Epost: freidig@freidig.idrett.no

SK Freidig innebandys formålsparagraf

Avdelingens formål er å drive innebandy organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) gjennom Sør-Trøndelag Bandykrets som en del av Sportsklubben Freidig. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Avdelingen skal legge vekt på å skape idrettsglede.

Organisasjonsplan for Freidig innebandy

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er det styrets oppgave å følge opp vedtak i hovedklubbens årsmøte, hovedklubbens styre og avdelingens årsmøtevedtak og gjøre nødvendige beslutninger i henhold til vedtatt styrende dokumenter. Styrende dokumenter er årsmøtereferat, budsjett og avdelingens organisasjonsplan. Avdelingens organisasjonsplan finner du her.

Formål

  • Freidig innebandy er en avdeling i SK Freidig som har som formål å gi barn, unge og voksne tilbud om å spille innebandy på alle nivåer fra mosjon og oppover. Avdelingens nedslagsfelt for aldersbestemte lag er Berg, Eberg og Strindaområdet.
  • Lagene trener i gymsal eller i hall, fortrinnsvis Blussuvollhallen og i Leangenhallen.
  • Kamper og seriespill organiseres gjennom Midt-Norge bandyregion (www.mnbr.no).
  • Avdelingen legger vekt på at all aktivitet skal baseres på å stimulere til spilleglede.
  • Avdelingen har pr 31.12.10 akkurat 300 aktive medlemmer og ledere (Støttemedlemmer, passive medlemmer IKKE medregnet). Dette gjør oss til landets 4. største innebandyklubb!

Hvordan starte med innebandy?

Avdelingen har allerede lag i de fleste årsklasser. Vi tar inn nye spillere gjennom hele sesongen så lenge plassen tillater det. Møt opp på en trening og se om dette er noe for deg. Kun treningstøy for innebruk trengs. Alt annet holdes av klubben. For etablerte spillere anbefaler vi kjøp av personlig kølle.

Treningstider for de forskjellige lagene finner du i hovedmenyen. Ta gjerne kontakt med trener for laget dersom du lurer på noe. Se informasjon for hvert av lagene i hovedmenyen.

Medlemskap

Når du som ny starter å trene i klubben blir du registrert med navn og kontaktinformasjon slik at du kan motta beskjeder og påminnelser på linje med de andre spillerne. Når du føler deg trygg på at innebandy er en sport for deg må du ordne de formaliteter som trengs for å være fullverdig medlem. Dette er:

  • Medlemskap i SK Freidig (Dersom du ikke allerede er medlem gjennom en annen avdeling)
  • Betaling av aktivitetsavgift
  • Innløsning av spillerlisens dersom du er 12 år eller eldre og skal spille seriekamper som aktiv

Vanligvis vil denne prosessen starte automatisk dersom du møter regelmessig til treningene og deltar i kamper.

Be the first to comment.

Leave a Reply